Novinky
Pořád se něco děje...

Míša Zachová opět zavítala na provozně ekonomickou fakultu Mendelovy university, aby studenty prvního ročníku seznámila s praktickými příklady marketingu. Tentokrát byl na pořadu brainstorming k propagaci nově otevírané pobočky prodejny pečiva Breadway a posluchači se aktivně zapojili s konkrétními návrhy kampaně. Míša jim také prezentovala, jak...

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě a i v ročníku 2018 je brněnské výstaviště zcela vyprodané. Zastoupena je většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu, velký je podíl zahraničních vystavovatelů. Míša Zachová tentokrát nejezdí na koni, ale pomáhá kolegům z BVV s PR přímo v centru dění, a jde ji to...